placeholder


Курсът включва:Ученическа кооперация „Съгласие – 2004” към Национална търговска гимназия, Пловдив стартира от 01.09.2022 г. записване за традиционните курсове по Български език и литература и по Математика за седмокласници. Курсовете ще бъдат с продължителност както следва:
- Математика - 125 учебни часа, неделя от 09.00 часа до 13.00 часа – 5 учебни часа по 40 минути. От 16.10.2022 г.
До приключването на ремонта в Национална търговска гимназия Пловдив,
курсовете ще се провеждат в учебни зали в Дома на Науката и Техниката /НТС, гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 1 /.
Обучението ще се провежда от изтъкнати преподаватели с дългогодишна практика в подготовката за НВО по БЕЛ и Математика.

ВАЖНО:
Учениците от курсовете се явяват безплатно на провежданите пробни изпити за проверка на знанията, които кооперацията ще организира през 2023 г. Такса за курс – 710.00 лева. Гъвкава система на разсрочено плащане.
При записване на двата курса, отстъпка от цената в размер на 25.00 лева за всеки курс. При записване на близнаци, таксата за второто дете е 50 %.
Записването се извършва с представяне на вносна бележка за заплатена
първоначална такса в размер на 100 лева по банков път по банкова сметка:
IBAN: BG 89 RZBB9155 1002 5616 61
BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк/България/ ЕАД
При възникнали въпроси: email: koop_ntg@abv.bg, или телефон 0884630116
(Сътрудник в Търговска къща на УК „Съгласие-2004”, работно време от 09.00 до 17.00
часа от понеделник до петък, събота и неделя – почивни дни)
и на телефон 0889814164 (Председател на УК „Съгласие - 2004”, работно време от
09.00 до 14.00 часа, включително събота и неделя).

pechat Харесайте ни във Фейсбук!