Професионални курсове І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та квалификационна степен, Кандидатстудентски курсове. За повече информация тел:032/64-23-23. За изпращане на съобщение до администратора на сайта натисни тук или на този email.

История

Ученическата кооперация "Съгласие" се създава през 1914 г. и съществува почти непрекъснато и до наши дни, макар и на различни организационни начала. Тя си поставя зя цел взаимното подпомагане на учениците, но заедно с това подпомага развитието на другарско чувство, задружност, взаимопомощ. Кооперацита се помещава в сутерена на сградата и помага да се прехранват и най-бедните ученици.

През 1928 г. по инициатива на директора Петър Малчев към кооперацията се създава специален фонд "Постройка на собствен дом". Целта е построяване на салон за хранене и кухня, салон за занимания и забави. Фондът нараства до 600 000 лв като 100 000 лв са дарени от Пловдивската търговско - индустриална камара. По време на тържествата за 25 годишния юбилей се и осъществява строителството на кооперативната сграда, която е оформена кано крило на вече съществуващата.

Ученическата кооперация "Съгласие", която съществува в момента е учредена на 14.ХІІ.1988 г. от 18 курсистки в специалността "Администратор - документалист" от випуск 1987 - 1990 г. Избрано е ръководство и Управителен съвет съобразно Правилника на кооперацията. В първия състав на УС са: Димитър Грънчаров - учител, Петя Златарева и Делка Костова. Кооперацията е регистрирана от Пловдивския районен съд на 20.ІІ.1989 г., което й дава право да започне своята активна дейност: машинописни услуги, размножаване на писмени документи и материали, стенографиране, надписване на картички и др. Сега кооперацията е основен източник на допълнителни средства за обогатяване на материалната база на гимназията.