Професионални курсове І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та квалификационна степен, Кандидатстудентски курсове. За повече информация тел:032/64-23-23. За изпращане на съобщение до администратора на сайта натисни тук или на този email.

Устав и документи

 Кооперацията има за цел:
       - Задоволяването на икономически, образователни и социални интереси на своите членове, като на основата на взаимопомощ, взаимодействие и сътрудничество между тях, осъществява търговска дейност и други дейности от взаимен интерес.
       - Като стимулира и развива индивидуалната инициатива, да създава условия за творческа, професионална и практическа подготовка на учениците.
       - Да формира знания и умения в управлението и колективното стопанисване на имуществото и неговото увеличаване.
       - Да създава и развива качества на колективизъм, другарство, взаимопомощ и други добродетели, като зачита личната свобода на всеки член.
       - Да подпомага подобряването на материалнотехническата база на училището, а също така и нуждаещите се нейни членове.
       - Да организира и управлява финансовите средства на член-кооператорите, съставляващи стипендии, трудови възнаграждения доходи от стопански и други дейности на кооперацията, дарения и заеми.

Устав на "Ученическа кооперация Съгласие - 2004"