Професионални курсове І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та квалификационна степен, Кандидатстудентски курсове. За повече информация тел:032/64-23-23. За изпращане на съобщение до администратора на сайта натисни тук или на този email.

Подготвителни курсове за кандидатстване след 7 /седми/ клас

УК „СЪГЛАСИЕ-2004“ КЪМ НТГ-ПЛОВДИВ организира Подготвителни курсове за кандидатстване след 7 /седми/ клас...

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Курс "Практическо счетоводство"

УК „СЪГЛАСИЕ-2004“ КЪМ НТГ-ПЛОВДИВ организира Курс "Практическо счетоводство"...

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Общо събрание

УК „СЪГЛАСИЕ-2004“ КЪМ НТГ-ПЛОВДИВ свиква Общо събрание...

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯУченическа кооперация "Съгласие-2004"

Откакто е регистрирана преди повече от 20 години, Ученическа кооперация „Съгласие" в Търговската гимназия се утвърждава като средище за формиране на професионални умения и знания, за възстановяване на стойностни български традиции и добродетели.

Високи са целите - социално подпомагане на ученици и учители и осигуряване на средства целево за подобряване на материалната база на училището. Съгласно договор с Търговската гимназия, кооперацията дарява част от печалбата си всяка година на училището.