placeholder

Атлас - 9 клас
Атлас - 10 клас
Контурни карти - 9 клас
Контурни карти - 10 клас
4.90 лв
5.50 лв.
2.80 лв.
2.80 лв.


Музика - 8 клас
Музика - 9 клас
История и цивилизация -
8 клас
Химия и опазване на
околната среда - 8 клас
8.00 лв.
8.00 лв.
15.00 лв.
13.00 лв.


Български език - 8 клас
Литература - 8 клас.
Философия - 8 клас
Философия - 9 клас
9.00 лв.
13.00 лв.
11.00 лв.
14.00 лв.


Предприемачество -
8 клас
Мениджмънт
Оперативен мениджмънт
Икономика на
предприятието - част 1
Икономика на
предприятието - част 2
12.00 лв.
12.00 лв.
9.00 лв.
10.00 лв.


Сборник задачи по обща
теория на статистиката
Методично ръководство
по статистика
с приложение на SPSS
Основи на правото
Фирмено право
10.00 лв.
10.00 лв.
12.00 лв.
10.00 лв.


Сборник по
банково счетоводство
Обща теория на
счетоводната отчетност
Компютърна обработка на
финансово-счетоводната
информация
Бизнес комуникации за
всички професионални
направления
12.00 лв.
12.00 лв.
12.00 лв.
12.00 лв.


Икономика - 10 клас
Микроикономика
Макроикономика
Макроикономика -
интерактивна тетрадка
12.00 лв.
10.00 лв.
12.00 лв.
12.00 лв.


Сборник документи по
банково дело - 11 клас
Сборник документи по
банково дело - 12 клас
Банково дело
14.00 лв.
14.00 лв.
14.00 лв.


Делова
кореспонденция

Финанси
(Корпоративни и публични)
12.00 лв.
12.00 лв.


pechat Харесайте ни във Фейсбук!