placeholder
Курс по ТРЗ и ЛС


  Курсът Ви предлага запознаване и работа с основните модули на ПП „Омекс 2000“ ; практическа работа с модул „Кадри“ и модул „Заплати“; как се назначава служител и въвеждане на основни и допълнителни данни, трудови договори, професионални квалификации, образование и полагаеми отпуски; персонални начисления и удръжки, отсъствия и корекции; изготвяне на ведомости и рекапитулации; изготвяне и подаване на информация към НАП, НОИ и банкови институции; напускане на служител. На завършилите курса се издава удостоверение за професионално обучение за завършен квалификационен курс по рамкова програма „Д“ - „ТРЗ и личен състав“, като част от професията „Оперативен счетоводител“, специалност „Оперативно счетоводство“. Занятията се провеждат по утвърден график, който се изготвя спрямо възможността на групата. Групите са от 6 до 12 души, цена 180 лв.

pechat Харесайте ни във Фейсбук!