placeholder

Курс по Компютърен машинопис и текстообрабoтка

 Курсът Ви предлага ефективно обучение за професионално и бързо набиране на текстове по десетопръстната система на кирилица и латиница. Овладяването на бързописа ще Ви осигури комфорт при работата с компютър. Ще се чувствате по-удобно и приятно, ако пишете по десетопръстната система и всеки следващ ден ще придобивате все по-висока скорост на писане.
 Също така ще спестявате ценно време и усилия, ще допускате много по-малко грешки и кореспонденцията с Вас ще е много по-приятна. Курсът по компютърен машинопис и текстообработка е с продължителност 20 учебни часа /теория и практика/ и ще се провежда при сформиране на група до 4-5 човека. След курса на обучение курсистите получават удостоверение по стандартен образец на МОН и сертификат за бързина на писане минимум до 120 удара в минута.

pechat Харесайте ни във Фейсбук!