placeholder
История Ученическата кооперация "Съгласие" се създава през 1914 г. и съществува почти непрекъснато и до наши дни, макар и на различни организационни начала. Тя си поставя за цел взаимното подпомагане на учениците, но заедно с това съдейства развитието на другарско чувство, задружност, взаимопомощ. Кооперацията се помещава в сутерена на сградата и помага да се прехранват и най-бедните ученици.
 През 1928 г. по инициатива на директора Петър Малчев към кооперацията се създава специален фонд "Постройка на собствен дом". Целта е построяване на салон за хранене и кухня, салон за занимания и забави. Фондът нараства до 600 000 лв, като 100 000 лв са дарени от Пловдивската търговско - индустриална камара. По време на тържествата за 25- годишния юбилей се и осъществява строителството на кооперативната сграда, която е оформена като крило на вече съществуващата.
 Ученическата кооперация "Съгласие", която съществува в момента, е учредена на 14.ХІІ.1988 г. от 18 курсистки в специалността "Администратор - документалист" от випуск 1987 - 1990 г. Избрано е ръководство и Управителен съвет съобразно Правилника на кооперацията. В първия състав на УС са: Димитър Грънчаров - учител, Петя Златарева и Делка Костова. Кооперацията е регистрирана от Пловдивския районен съд на 20.ІІ.1989 г., което й дава право да започне своята активна дейност: машинописни услуги, размножаване на писмени документи и материали, стенографиране, надписване на картички и др. Сега кооперацията е основен източник на допълнителни средства за обогатяване на материалната база на гимназията.

pechat Харесайте ни във Фейсбук!